Konsulentbistand ved dobbeltdiagnoseprojekter

Vi har en mangeårig erfaring med deltagelse i projekter vedrørende dobbeltdiagnose. Vi yder på denne baggrund konsulentbistand ved projekter, der er igangværende og i opstartsfasen.

Bistanden kan gives til projekter af såvel mere teoretisk videnskabelig, såvel som praktisk behandlingsorienteret karakter. Rådgivning kan f.eks. omhandle metoder, vurdering af hvad der er brug for af uddannelse til personale, eller om der er behov for en gennemgang af de arbejdsgange, projektet indebærer.

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision