Om os

Dobbeltdiagnose I/S er etableret i 2013 af psykologerne Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen. Begge har stor erfaring i arbejdet med dobbeltdiagnose. 

Dobbeltdiagnose I/S leverer ydelser til private og offentlige institutioner i form af kurser, supervision og udviklingsprojekter. Senest har vi f.eks været involveret i Metodeprojektet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center For Rusmiddelforskning og ni danske kommuner. Dette samarbejde resulterede i udviklingen MOVE modellen (en struktureret behandlingsmodel for unge med rusmiddelproblemer), som i dag anvendes i et stort antal af landets rusmiddelcentre.

Vi tilbyder kurser, supervision, udredning og konsulentbistand til dig, der arbejder med borgere/patienter, som har psykiatriske diagnoser i kombination med et stof- eller alkoholproblem (dobbeltdiagnose) og evt. neurokognitive problemer. Yderligere tilbyder vi også terapiforløb til enkeltpersoner, der har problemer med rusmidler og psykisk lidelse.

Eline Hyldager

Jeg har særlig interesse for og bred klinisk erfaring indenfor det komplekse arbejde med behandling af mennesker med dobbeltdiagnose.

I 2001 startede min karriere som psykolog på Kognitiv Terapi Center Århus, hvor jeg ydede kognitiv terapi til klienter med mange forskellige problemstillinger. Herefter arbejdede jeg i hospitalspsykiatrien i Risskov på hhv. Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser og Afdeling S4, hvor jeg opnåede bred erfaring med udredning, psykologiske undersøgelser og behandling af psykiatriske lidelser.

Se mere om: Eline Hyldager

Søren Søberg Hansen

Jeg har efter min kandidateksamen arbejdet som forsker ved afdeling for Psykiatrisk Demografi, hvor jeg undersøgte forekomst af misbrug blandt psykiatriske patienter. Denne forskning resulterede i en række artikler og en bog omkring dette emne. Jeg forsvarede min Ph.D. SUBSTANCE USE DISORDERS AMONG HOSPITALIZED PATIENTS IN DENMARK på det sundhedsvidenskabelige fakultet Århus Universitet i 2000. 

Se mere om: Søren Søberg Hansen

Heine Lund Pedersen – tilknyttet psykolog

Dobbeltdiagnose I/S har i efteråret 2017 lavet et samarbejde med neuropsykolog Heine Lund Pedersen i forhold til psykologiske udredninger af mennesker med komplekse problemstillinger, f.eks. i en kombination af psykisk lidelse, misbrug, lav begavelse eller hjerneskade.

Se mere om: Heine Lund Pedersen

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision