Dobbeltdiagnoseuddannelsen

Det er nu muligt at tilmelde sig Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024, som starter d. 17. januar 2024.

Du kan se alle datoer her på siden, lige som du kan læse om uddannelsen og dens indhold her på hjemmesiden. Klik her for detaljer.

Dobbeltdiagnoseuddannelsen er meget specialiseret i forhold til arbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose (mennesker med misbrug og en eller flere psykiske lidelser) og baseret på højt kvalificeret undervisning.

Uddannelsen har fokus på implementering af teknikker og metoder. Den er bygget op omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen. Uddannelsen har en samlet varighed på 15 dage. 

“Uddannelsen er åben for alle…”

Dobbeltdiagnoseuddannelsen henvender sig til tværfagligt personale, som arbejder med eller har interesse for mennesker med dobbeltdiagnose og som ønsker et solidt kendskab til den teoretiske såvel som den praktiske side af dette arbejde. Undervisningen er tilrettelagt, så det sikres, at deltagerne får teoretisk forskningsbaseret viden samt øget praktisk erfaring inden for området.  

Vores ønske med uddannelsen er at sikre deltagernes valgfrihed i forhold til personlige ønsker og arbejdspladsens behov, hvorfor uddannelsen giver mulighed for, at de enkelte deltagere kan vælge sig ind på 2 af 4 specialiseringsområder. På specialiseringsmodulerne forventes det, at deltagerne læser anbefalet relevant litteratur, og der vil være vægt på hjemmearbejde. Tillige vil deltagerne blive tilbudt supervision i forhold til brug af metoder og teknikker på egen arbejdsplads.

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision