Forretningsbetingelser

Betingelser for deltagelse i kurser og uddannelser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S

Følgende vilkår er gældende for alle uddannelser/kurser udbudt af Dobbeltdiagnose I/S, medmindre disse er fraveget ved anden skriftlig aftale.

1. Sådan tilmelder du dig

For hver dobbeltdiagnoseuddannelse/kursus er der en elektronisk tilmeldingsformular, som du bedes udfylde og sende ved at klikke på “send tilmelding”. 

Du kan også ringe på tlf. 2829 8743 med de samme oplysninger.

Herefter modtager du e-mail bekræftelse på din tilmelding. Du bedes gennemgå denne e-mail straks for at se, om der er fejl i din tilmelding. I så fald bedes du kontakte administrator Eline Hyldager på tlf. 2829 8743 eller mail: elinehyldager@pm.me hurtigst muligt for at rette fejlen.

Tilmelding er personlig og bindende. Med din tilmelding reserverer du en plads på uddannelsen/kurset. Du vil ved endt tilmeldingsfrist modtage en endelig bekræftelse på din deltagelse. Denne bekræftelse samt al anden kommunikation fra os vil blive sendt til den e-mail, du har opgivet under din tilmelding.

2. Tilmeldingsfrist

Det er altid en god ide at tilmelde sig hurtigst muligt, da alle uddannelser/kurser kun har plads til et begrænset antal deltagere. Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.

Vi har ingen tilmeldingsfrist på vores kurser, mulighed for tilmelding lukker, når det enkelte kursus er fyldt op. Du er dog altid velkommen til at kontakte os på tlf. 2829 8743 eller mail: elinehyldager@pm.me for at se, om der stadig er ledige pladser.

3. Priser

Du kan finde priserne for de enkelte uddannelser/kurser på vores hjemmeside (www.dobbeltdiagnose.com). Priserne er aktuelle og bliver opkrævet ved fakturering. Dobbeltdiagnose I/S tager imidlertid forbehold for eventuelle fejl i prislisten. Alle vores priser er inkl. fuld forplejning, al relevant kursusmateriale samt uddannelses-/kursusbevis.

Forplejning på alle kurser inkluderer morgenkaffe/ -te med boller serveret før kursusstart, formiddagsfrugt, stor frokostbuffet eller varme retter samt eftermiddagskaffe/ -te med kage.

Alle priser på vores hjemmeside er opgivet eksklusiv moms. Moms (25%) vil blive pålagt ved fakturering.

4. Sådan betaler du

Ved endt tilmeldingsfrist vil vi fremsende faktura til det oplyste sted. Ved betaling af offentlig arbejdsplads fremsendes en elektronisk faktura til det oplyste EAN nr. Ved betaling af privat arbejdsgiver eller ved selvbetaling vil du modtage en faktura på den oplyste e-mail. Fakturaen skal betales indenfor 10 dage, dog er fakturaen altid forfalden ved modtagelse, hvis der er mindre end 10 dage til kurset afholdes.

Betaling skal foretages til følgende konto: 6180-0015944560 i Sparekassen Kronjylland. Kontoen tilhører Dobbeltdiagnose I/S.

Betingelser for manglende betaling ses nedenfor.

5. Sådan afbestiller du

Har du får brug for at afbestille en uddannelse/kursus, skal du gøre dette snarest pr. brev eller pr. mail direkte til Dobbeltdiagnose I/S – elinehyldager@pm.me

Ved afbud før sidste tilmeldingsfrist opkræves 15% af prisen i gebyr. Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde beløb. Du har dog altid mulighed for at overdrage din plads til en anden. Vi skal blot have det oplyst senest ved uddannelsens/kursets begyndelse.

6. Sygdom/afbud af andre årsager

Ved sygdom under en uddannelse/kursus bedes du straks sende en e-mail til underviser (mail adresse oplyses på vores hjemmeside under relevant uddannelse/kursus) samt Dobbeltdiagnose I/S – mail: elinehyldager@pm.me senest kl. 8.00 på den pågældende dag.

Ved sygdom vil Dobbeltdiagnose I/S for så vidt muligt tilbyde dig at deltage på en erstatningsdag på en senere uddannelse/kursus. Ønsker du at deltage på en erstatningsdag, vil du blive faktureret for forplejning på dagen. Du kan blive oplyst pris på denne forplejning ved at kontakte Dobbeltdiagnose I/S – mail: elinehyldager@pm.me.

Er du af andre grunde forhindret i at deltage på en eller flere dage af en uddannelse/kursus, bedes du meddele dette til Dobbeltdiagnose I/S hurtigst muligt og senest 14 dage før de(n) relevante dag(e). 

Som ved afbud grundet sygdom vil Dobbeltdiagnose I/S for så vidt muligt tilbyde dig at deltage på en erstatningsdag på en senere uddannelse/kursus. Ønsker du at deltage på en sådan erstatningsdag, vil du (ved afbud i tide jvf ovenfor) blive faktureret for evt. differencer i pris på forplejning. Du kan blive oplyst om evt. differencer ved at kontakte Dobbeltdiagnose I/S – elinehyldager@pm.me. Er der ikke meldt afbud i tide (jvf ovenfor), vil du blive faktureret for forplejning på dagen. 

7. Hvor afholdes uddannelsen/kurset?

Dobbeltdiagnose I/S afvikler Dobbeltdiagnoseuddannelsen og alle kurser i kursuslokalet på egen adresse. Kursusdeltagere oplyses herom ved modtagelsen af bekræftelse på deltagelse.

8. Udsolgte eller aflyste uddannelser/kurser

Hvis der er udsolgt til en uddannelse/kursus, kontakter vi dig straks, vi har modtaget din tilmelding. Du kan selvfølgelig komme på en venteliste. Vi vil også bestræbe os på at tilbyde dig plads på et senere tidspunkt.

Dobbeltdiagnose I/S forbeholder sig ret til at aflyse uddannelser/kurser, hvis det er nødvendigt. I tilfælde af aflyste kurser vil du straks blive orienteret og eventuelle indbetalte beløb for tilmelding bliver refunderet.

9. Ændringer i kurser

Hvis en underviser må melde afbud, forbeholder Dobbeltdiagnose I/S sig ret til at erstatte vedkommende med en anden kvalificeret underviser.

Tillige forbeholdes ret til andre ændringer i programmerne for de enkelte uddannelser/kurser.

10. Rettigheder til undervisningsmateriale

Dobbeltdiagnose I/S og/eller underviseren bevarer alle rettigheder til udleveret undervisningsmateriale. Det er ikke tilladt for kursusdeltagere at kopiere eller distribuere materialet uden tilladelse fra Dobbeltdiagnose I/S og/eller underviseren.

11. Databehandling

Tilmelding til Dobbeltdiagnoseuddannelsen og vores kurser skal ske elektronisk. Ved tilmelding bedes du oplyse diverse oplysninger såsom navn, telefonnummer og arbejdsplads.

De indtastede oplysninger opbevares på en sikker server af Dobbeltdiagnose I/S.

Oplysningerne (navn, tlf. nummer, mailadresse samt navn, adresse og telefonnummer på arbejdsplads) tilføjes kursets deltagerliste, som sendes ud til alle kursusdeltagerne umiddelbart før kursusstart. Til dette formål benyttes de angivne mailadresser.

Dobbeltdiagnose I/S opbevarer deltagerlisten efter kursets afslutning, således at det sidenhen er muligt for os at sende information om andre af vores arrangementer og kursustilbud til vores kursusdeltagere

Ønsker du ikke, at dine oplysninger deles med andre kursusdeltagere og/eller at modtage mails vedr. kommende arrangementer/kurser, kan du selvfølgelig når som helst oplyse os herom. Dette bør ske pr. mail direkte til Dobbeltdiagnose I/S – mail elinehyldager@pm.me.

12. Manglende betaling

Hvis betaling er udestående i 30 kalenderdage, forbeholder Dobbeltdiagnose I/S sig ret til at afvise flere deltagere fra samme sted på sine kurser, indtil udestående beløb er blevet betalt, eller indtil der er indgået en gyldig afdragsordning parterne imellem.

Et rentetillæg på 2 % per måned kan blive føjet til ubetalte fakturaer. Du kan desuden blive opkrævet et rykker gebyr på kr. 200,- pr. rykker.

Hvis betaling er udestående i 60 dage, kan Dobbeltdiagnose I/S bede sine advokater/inkasso om at inddrive gælden via mulige retslige tiltag. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af kunden.

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision