Eline Hyldager

Jeg har særlig interesse for og bred klinisk erfaring indenfor det komplekse arbejde med behandling af mennesker med dobbeltdiagnose.

  • 2001: Kandidateksamen fra Århus Universitet
  • 2003: Cand. psych. autoriseret af Dansk Psykolognævn
  • 2012: Specialist i Psykopatologi ved Dansk Psykolog Forening
  • Medlem af Dansk Psykolog Forening
  • Medlem af The British Psychological Society
  • Medlem af Selskab for Misbrugspsykologi ved Dansk Psykolog Forening
  • Tidligere medejer af Psykologhuset Kognitivt Fokus
  • Medejer af Dobbeltdiagnose I/S

I 2001 startede min karriere som psykolog på Kognitiv Terapi Center Århus, hvor jeg ydede kognitiv terapi til klienter med mange forskellige problemstillinger. Herefter arbejdede jeg i hospitalspsykiatrien i Risskov på hhv. Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser og Afdeling S4, hvor jeg opnåede bred erfaring med udredning, psykologiske undersøgelser og behandling af psykiatriske lidelser.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision