Forside

/ VI ARBEJDER MED MENNESKER

Specialister i arbejdet med dobbeltdiagnoseproblematikken

/ VI ARBEJDER MED MENNESKER

Vi tilbyder Dobbeltdiagnoseuddannelse og kurser om dobbeltdiagnoseproblematikken

/ VI ARBEJDER MED MENNESKER

Vi tilbyder behandling, udredning, supervision, rådgivning og konsulentbistand

Til dig, der arbejder med mennesker som har en psykisk lidelse og brug af rusmidler

Vi tilbyder kurser, supervision, udredning og konsulentbistand til dig, der arbejder med mennesker som har psykiatriske diagnoser i kombination med et stof- eller alkoholproblem og evt.
neurokognitive problemer. Endvidere tilbyder vi terapi til
mennesker med dobbeltdiagnose.

/ SE ALLE VORES YDELSER

Ydelser

Dobbeltdiagnose
/1

Terapi

Vi tilbyder terapi i forhold til forskellige problemstillinger, der relaterer sig til afhængighed af stoffer og/eller alkohol. Vi forventer ikke, at du møder op afklaret omkring dit forbrug og klar til at gå i gang. 

/ PERSONLIG SAMTALE
Dobbeltdiagnose
/2

Konsulentbistand

Vi har en mangeårig erfaring med deltagelse i projekter vedrørende dobbeltdiagnose. Vi yder på denne baggrund konsulentbistand ved projekter, der er igangværende og i opstartsfasen.

/ KONSULENTBISTAND
Dobbeltdiagnose
/3

Psykologisk undersøgelse

Vi tilbyder psykologisk udredning af mennesker med komplekse problemstillinger, f.eks. i en kombination af psykisk lidelse, misbrug, lav begavelse eller hjerneskade.

/ UDREDNING
Dobbeltdiagnose
/4

Kurser til professionelle, psykologer, læger m.m.

Kurserne er på introduktions- eller specialiseringsniveau. Vi udarbejder ligeledes kurser, der er tilrettelagt til specifikke institutioner og behandlingsenheder.

/ KURSER

/ UDDANNELSEN ER SPECIALISERET I FORHOLD TIL ARBEJDET
MED MENNESKER MED EN DOBBELTDIAGNOSE OG BASERET
PÅ HØJT KVALIFICERET UNDERVISNING.

Dobbeltdiagnoseuddannelsen

/ SE KURSUS PROGRAM

Holdet

Dobbeltdiagnose
/1

Eline Hyldager

Psykolog

Jeg har særlig interesse for og bred klinisk erfaring indenfor det komplekse arbejde med behandling af mennesker med dobbeltdiagnose.

/ LÆS MERE OM ELINE
Dobbeltdiagnose
/2

Søren Søberg Hansen

Psykolog

Jeg har efter min kandidateksamen arbejdet som forsker ved afdeling for Psykiatrisk Demografi, hvor jeg undersøgte forekomst af misbrug blandt psykiatriske patienter.

/ LÆS MERE OM SØREN

“Mennesker, der har en psykisk sygdom og et misbrug på samme tid, har en dobbeltdiagnose. Vi hjælper til at gribe behandlingen rigtigt an.”

ELINE HYLDAGER