Søren Søberg Hansen

Jeg har efter min kandidateksamen arbejdet som forsker ved afdeling for Psykiatrisk Demografi, hvor jeg undersøgte forekomst af misbrug blandt psykiatriske patienter.

Jeg er uddannet psykolog fra Århus universitet 1993.

Jeg har efter min kandidateksamen arbejdet som forsker ved afdeling for Psykiatrisk Demografi, hvor jeg undersøgte forekomst af misbrug blandt psykiatriske patienter. Denne forskning resulterede i en række artikler og en bog omkring dette emne. Jeg forsvarede min Ph.D. SUBSTANCE USE DISORDERS AMONG HOSPITALIZED PATIENTS IN DENMARK på det sundhedsvidenskabelige fakultet Århus Universitet i 2000.

 Fra 1999 var jeg ansat på afdeling M på Psykiatrisk Hospital i Århus, og varetog her en række opgaver så som psykologisk udredning, undervisning, terapi og supervision på forskellige afdelinger. I 2001 blev jeg ansat på Lokalpsykiatrisk Center Djursland. Her arbejdede jeg primært med terapi og udredning hos patienter med affektive lidelser.

I perioden 2003 til 2013 var jeg ansat på Team For Misbrugspsykiatri på Psykiatrisk hospital i Risskov (i dag Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3). Jeg blev autoriseret i 2003 og senere godkendt specialist i psykopatologi i 2008. Under min ansættelse var jeg med til at starte dobbeltdiagnoseuddannelsen i uddannelsesafdelingen i Århus Amt. Denne uddannelse har været udbudt løbende siden. Uddannelsen udbydes nu i fællesskab af psykolog Eline Hyldager og jeg. Ud over denne uddannelse har jeg lavet mange kurser på bestilling, for institutioner der arbejder med mennesker med dobbeltdiagnose.

Mit arbejde har endvidere bestået af supervision af personale samt terapi med dobbeltdiagnosepatienter både i gruppe og som individuelle samtaler. En del af arbejdet har desuden bestået af psykologiske undersøgelser af personer med dobbeltdiagnose. Dette arbejde har givet erfaringer, der nu har resulteret i, at der er skabt et udredningsprogram for personer med dobbeltdiagnose. Under min ansættelse har jeg deltaget i udviklingen af nye metoder inden for arbejdet med dobbeltdiagnosepatienter. Eksempelvis har jeg i 2012 medvirket i arbejdet med at udvikle forslag til fornyelse af misbrugsdiagnose kapitlet i WHOs kommende diagnosesystem ICD 11.

Fra juni 2013 har jeg arbejdet som selvstændig, og er tilknyttet Psykologhuset Kognitivt Fokus i Århus. I de seneste år har jeg bidraget til en række fagbøger omkring misbrug og dobbeltdiagnose blandt andet:

Hansen SS. Substance use disorders among hospitalized patients in Denmark. Ph.D. thesis. Faculty of Health Sciences University of Aarhus, Psychiatric Hospital in Aarhus, Denmark 2000.

Hansen SS. Assessment ved dobbeltdiagnose: I Dobbeltdiagnose – En Antologi 2009. ISBN 87-91149-79-7

Hansen SS. Dobbeltdiagnosebehandling: I Skizofreni – forståelse og behandling 2010. ISBN 978-87-7749-501-4

Hansen SS og Leth Thomsen B. Kognitiv adfærdsterapi ved misbrug: I Kognitiv terapi – nyeste udvikling 2012. ISBN 978-87-412-5470-8

Søgaard Nielsen A og Hansen SS. Den motiverende samtale: I Professionel Kontakt i Samtalebehandling 2013. ISBN 978-87-412-5597-2

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision