Metodeprogram stofmisbrugsbehandling

“Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling (Metodeprojektet)”

I 2014-2019 har Dobbeltdiagnose I/S i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og ni kommuner i Danmark varetaget en undersøgelse af fire behandlingsmetoders effekt i den individuelle stofmisbrugsbehandling af unge. 

Metodeprojektets formål var at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt over for unge og unge voksne (15-25 år).

Behandlingens overordnede formål tog udgangspunkt i definitionen på social misbrugsbehandling, som denne er formuleret i de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Meget kort var formålet henholdsvis at a) reducere eller bringe et uautoriseret forbrug af psykoaktive stoffer til ophør og b) reducere sociale, psykiske og fysiske problemer, der virker som barrierer for at reducere/bringe et misbrug til ophør. Det var med andre ord ikke nok alene at have fokus på rusmidlerne. Ofte er unge i misbrugsbehandling svært belastet af psykiske, sociale og/eller fysiske problemer, som direkte virker som barrierer for, at reduktion/ophør kan finde sted.

Læs mere om projektet her

Dobbeltdiagnose I/S bidrog til Metodeprojektet på flere områder:

  • Grundlæggende opkvalificering af alle involverede behandlere
  • Udvikling af behandlingsmanualen i tæt samarbejde med Center for Rusmiddelforskning
  • Telefonsupervision/-support til behandlere efter behov ved opstart af projektet
  • Metodesupervision i hele projektperioden
  • Video-feedback til alle behandlere

En mere uddybende beskrivelse af Dobbeltdiagnose I/S’ bidrag til projektet ses her.

Projektet har vist, at der er stor effekt af en kombinationsindsats til unge med misbrugsproblemer. Motiverende samtale og kognitiv terapi er yderst anvendelige metoder til arbejdet med unge, der har et stofmisbrug. Men effekten er markant større, når der kombineres med både gavekort og opfølgende behandling.

Resultater fra projektet er blevet præsenteret på flere konferencer om ny viden på stofmisbrugsområdet afholdt af Socialstyrelsen.

Læs mere om resultaterne her.

Ønsker du at høre nærmere om projektet og/eller om, hvordan Dobbeltdiagnose I/S kan assistere i fht. implementering af projektet, er du meget velkommen til at kontakte psykolog Eline Hyldager eller psykolog Søren Søberg Hansen.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision