Heine Lund Pedersen

Som neuropsykolog har jeg særlig interesse for hjernens betydning for tænkning, følelsesliv og adfærd. Det gælder både i forhold til misbrug, psykiatri, hjerneskader og i forhold til det, man somme tider betegner som normalområdet

  • 2003:  Uddannet som psykolog
  • 2006: Autorisation
  • 2011: Specialist i klinisk neuropsykologi
  • 2014: Supervisor i klinisk neuropsykolog
  • Medlem af Dansk Psykolog Forening
  • Medlem af Selskabet af Danske Neuropsykolog (fagnævnsrepræsentant 2011-2016)

Jeg har i perioden 2003 til 2010 været ansat indenfor neurologi og neurorehabilitering, mens jeg siden 2010 har været ansat i psykiatrien i Risskov. Centralt i disse ansættelser har stået den kognitive udredning, samt den mundtlige og skriftlige formidling af denne. Det betyder at jeg har bred erfaring med de fleste typer af hjerneskader, fremadskridende lidelser, misbrugsfølger, samt udredning og diagnostik af mange forskellige psykiske lidelser. I psykiatrien har jeg haft en  en særlig interesse for unge og voksne med ADHD, autismespektrumlidelser, skizofreni, oligofreni, samt for den organiske psykiatri.

Ved siden af mine ansættelser har jeg siden 2006 været privatpraktiserende. Her har jeg foretaget neuro- og personlighedspsykologiske udredninger til kommunalt brug og været tilknyttet supervisor for tvær- og monofaglige team fra primært socialpsykiatrien. Ikke mindst har jeg været glad for at undervise både psykologer i kognitiv testning, assessment og differentialdiagnostik, samt tværfaglige grupper med interesse for neuropsykologiske emner.

Se også www.heinelundpedersen.dk

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision