Dobbeltdiagnose uddannelse Aarhus

Dobbeltdiagnoseuddannelsen udbydes fremover af virksomheden Dobbeltdiagnose I/S, som ejes af psykologerne Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen.

Dobbeltdiagnoseuddannelsen, som tidligere er udbudt af ”Rusmiddelpsykiatri og ADHD MA3”, Århus Universitetshospital Risskov, tilbydes nu af virksomheden ”Dobbeltdiagnose I/S”. Organisationsskiftet får ingen praktisk betydning for selve uddannelsen. Uddannelsen vil fortsat være meget specialiseret i forhold til arbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose (mennesker med misbrug og en eller flere psykiske lidelser) og baseret på højt kvalificeret undervisning.

Uddannelsen bevarer endvidere sit tidligere koncept med øget fokus på implementering af teknikker og metoder samt opbygning omkring et introduktionsmodul, flere specialiseringsmoduler samt en afsluttende dag med en mindre eksamen. Uddannelsen har en samlet varighed på 15 dage. 

Uddannelsen er åben for alle. Den henvender sig til tværfagligt personale, som arbejder med eller har interesse for mennesker med dobbeltdiagnose, og som ønsker et solidt kendskab til den teoretiske såvel som den praktiske side af dette arbejde. Undervisningen er således tilrettelagt, så det sikres, at deltagerne får teoretisk forskningsbaseret viden samt øget praktisk erfaring inden for området. Vores ønske med uddannelsen er at sikre deltagernes valgfrihed i forhold til personlige ønsker og arbejdspladsens behov, hvorfor uddannelsen giver mulighed for de enkelte deltagere kan vælge sig ind på 2 af 5 specialiseringsområder. På specialiseringsmodulerne forventes det, at deltagerne læser anbefalet relevant litteratur, og der vil være vægt på hjemmearbejde. Tillige vil deltagerne blive tilbudt supervision i forhold til brug af metoder og teknikker på egen arbejdsplads.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision