På vej til et bedre liv 2024

Konceptet ”På vej til et bedre liv – Mestring af rusmiddelproblemer og psykiske problemer”.

Dette specialiseringsmodul giver deltagerne kompetencer til at lede og gennemføre et Bedre Liv kursusforløb for mennesker med dobbeltdiagnose. Igennem rollespil og øvelser vil deltagerne blive gjort fortrolige med de forskellige holdninger og arbejdsmetoder, som indgår i Bedre Liv programmet.

”På vej til et bedre liv” er et gruppebaseret praktisk og struktureret trænings- og undervisningsforløb specifikt udviklet for mennesker med svære psykiske lidelser og misbrug. Indholdet i programmet består af 4 hovedområder: Selvværd, positiv selvhævdelse, modstå rusmiddelpres og rusmiddeltrang samt fritid og venner.

Konceptet er baseret på ideen om, at konteksten er vigtig for deltagernes udviklingspotentiale.

Det betyder, at den enkelte deltager kan besidde langt flere ressourcer end vedkommende selv og omgivelserne er opmærksomme på – givet de rette vilkår. Der arbejdes eksplicit med at skabe rammer, der giver plads til eksempelvis personlig udforskning og refleksion over egen sårbarhed og usikkerhed samt egne ressourcer og kvaliteter.

Centralt for arbejdsmetoden er aktiv deltagelse, dvs. at deltagerne relaterer emnerne til eget liv og trænes i håndtering af dagligdags problemstillinger.

Der anvendes en ligeværdig og interaktiv pædagogik, hvor sociale færdigheder trænes med små virkelighedsbaserede rollespil, praktiske kognitive redskaber samt ved anvendelse af psykoedukative illustrationer og metaforer. I Bedre Liv programmet gøres der desuden brug af elementer fra Motiverende Samtale for at kunne skabe et trygt klima i gruppen for undersøgelse af tvivl og usikkerhed hos den enkelte deltager. Der arbejdes desuden på at skabe et godt samarbejde i gruppen om at finde løsninger på de udfordringer, hver enkelt deltager sidder med.

Til konceptet hører et arbejdshæfte som udleveres til deltagerne samt en manual til gruppeledere.

Specialiseringsmodulet henvender sig til alle professionelle, der ønsker at blive præsenteret for de grundlæggende holdninger og arbejdsmetoder, som også kan anvendes til individuelle klientforløb. Yderligere vil det blive demonstreret, hvordan personer med misbrug og psykisk lidelse kan være til gensidig støtte for hinanden i gruppeforløb.

Der vil blive givet supervision til kursets deltagere på baggrund af de erfaringer, de gør sig med praktiske øvelser mellem kursets undervisningsdage.

Kursusansvarlig og primær underviser: Psykolog Søren Søberg Hansen, Dobbeltdiagnose I/S

Modulet afvikles på følgende datoer: 22. + 23. maj og 12. + 13. juni 2024

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30.

Sted: Modulet afvikles som resten af Dobbeltdiagnoseuddannelsen i vores kursuslokale på Skelagervej 1, 1. sal, 8200 Århus N

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision