Motiverende interview 2024

Specialiseringsmodul: Motiverende interview (MI) – at arbejde motiverende med mennesker med dobbeltdiagnose.

Motiverende interview (MI) er en evidensbaseret motivationsfremkaldende samtaleform, som består af et sæt holdninger til klienter samt en række samtaleteknikker. MI er en samarbejdende form for vejledning, der arbejder på at fremkalde og styrke motivation til positiv forandring. Forskning har især i de seneste 15 år vist, at MI er effektiv til at skabe motivation for forandring hos mennesker med dobbeltdiagnose.

Metoden er udviklet af psykologerne Miller og Rollnick. Den anvendes i dag indenfor en række sundheds- og socialfaglige arbejdsområder, og henvender sig til alle der professionelt arbejder med at styrke klientens motivation til forandring af livsstil. MI kan anvendes forud for, og i kombination med, de fleste behandlingsformer.

MI er en metode, der skaber nærvær i behandlingsrelationen ved at fokusere på klientens perspektiv.

Herved hjælpes klienten til at udforske egen ambivalens i forhold til f.eks. rusmidler igennem en afdækning af uoverensstemmelser mellem egne værdier og mål og faktisk levet livsstil. MI-samtalen skaber igennem en tydeliggørelse af disse uoverensstemmelser motivation for forandring af en konkret adfærd.

Undervisningen på dette specialiseringsmodul vil veksle mellem teori om forandring og praktisk træning i MI samtaleteknikker. Anvendelsen af MI kræver, at man lærer at blive bevidst om sin egen kommunikative stil og øver sig i, på en empatisk afvekslende måde, at kunne respondere på klientens sproglige udsagn. Herigennem placeres ansvaret for forandring hos personen selv og denne hjælpes frem til en stillingtagen til forandringer i eget liv. 

Forandring sker gennem en række faser, som er illustreret af Di Clemente og Prochaska i forandringscirklen. Disse faser, og dertil hørende fokusområder for hjælpere, vil blive gennemgået på modulet.

Kursusansvarlig og primær underviser: Psykolog Søren Søberg Hansen, Dobbeltdiagnose I/S

Modulet afvikles på følgende datoer: 3. + 4. april og 29. + 30. april 2024

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30.

Sted: Modulet afvikles som resten af Dobbeltdiagnoseuddannelsen i vores kursuslokale på Skelagervej 1, 1. sal, 8200 Århus N

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision