Introduktionsmodul 2024

Introduktionsmodulet finder sted på følgende datoer: 17. + 18. januar, 5. + 6. februar samt 5. + 6. marts 2024

Dette 6 dags introduktionsmodul er designet til at give deltagerne en grundig teoretisk indføring i temaer vedrørende dobbeltdiagnoseproblematikken, således at man er sikret en dybdegående viden ift. denne gruppe af mennesker og de vanskeligheder, der opstår i arbejdet med dem.

Deltagelse på introduktionsmodulet danner grundlag for deltagelse på de efterfølgende specialiseringsmoduler.    

Modulets emner er som følger:

Dag 1: Introduktion til dobbeltdiagnoseproblematikken, rusrelaterede diagnoser, belønningssystemet, historie, epidemiologi samt typiske vanskeligheder i arbejdet hermed. Oplæg ved borger med dobbeltdiagnose-baggrund

Underviser: Psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S

Dag 2: Introduktion til dobbeltdiagnoseproblematikken fortsat samt introduktion til relevant lovgivning og retningslinjer på området

Underviser: Psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S

Dag 3: Mennesket i forandring herunder motivationsstadier, forandringsprocesser, motiverende faktorer for forandring, belønningssystemet og ambivalens samt handlemuligheder i fht klientens aktuelle vanskeligheder. Grundlæggende samtaleteknikker ved mennesker med dobbeltdiagnose.

Underviser: Psykolog Søren Søberg, Dobbeltdiagnose I/S

Dag 4: Introduktion til en neuropsykologisk forståelsesramme af de problemstillinger, man kan møde i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose. Herunder en præsentation af hjernens opbygning og funktion, samt af tænkningens forskellige områder. Dette vil løbende blive sat i relation til de kognitive vanskeligheder, der typisk ses ved misbrug og psykiatrisk lidelse

Underviser: Psykolog Heine Lund Pedersen, privatpraktiserende neuropsykolog

Dag 5: Oplæg ved medarbejdere og leder af det socialpsykiatriske bosted Tuesten Huse med fokus på Tuesten Huses udvikling som specialiseret tilbud til borgere med dobbeltdiagnose og indsatsen som den ser ud i dag. Der vil være fokus på tilbuddets faglige metoder og tilgange, ugentlige gruppemøder med beboerne med dobbeltdiagnose, brug af individuelle rehabiliterende metoder og tilgange samt leder-/ og beboerperspektivet på recoveryorienteret rehabilitering ved dobbeltdiagnose.

Dag 6: Denne dag dækker over to emner:

Formiddag: Medicinsk behandling af trang og abstinenser Tværfagligt samarbejde omkring mennesker med dobbeltdiagnose (med særligt fokus på samarbejdet mellem psykiateren og andre faggrupper omkring patienten). Hvordan sikres det optimale samarbejde faggrupper imellem?

Eftermiddag: Organisering af arbejdet med borgere med dobbeltdiagnose, herunder bla. introduktion til samarbejdsmodeller og virksomme metoder i forhold til den interne organisering i teamet/tilbuddet

Undervisere: Privatpraktiserende psykiater Andreas Wernlund samt privatpraktiserende psykolog Tina Lundgreen Sørensen

Alle dage undervises fra 09.00-15.00

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision