Introduktionsmodul 2020/2021

Introduktionsmodulet finder sted på følgende datoer: 15. + 16. januar, 19. + 20. februar samt 24. + 25. august 2020 (obs nye datoer grundet coronasituationen)

Dette 6 dags introduktionsmodul er designet til at give deltagerne en grundig teoretisk indføring i temaer vedrørende dobbeltdiagnoseproblematikken, således at man er sikret en dybdegående viden ift. denne gruppe af mennesker og de vanskeligheder, der opstår i arbejdet med dem.

Introduktionsmodulet skal danne grundlag for deltagelse i specialiseringsmodulerne    

Modulets emner er som følger:

Dag 1: Introduktion til dobbeltdiagnoseproblematikken, diagnoser, historie, epidemiologi samt typiske vanskeligheder i arbejdet hermed

Underviser: Psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S

Dag 2: Rusmidlernes biologi herunder rusmidlers indvirkning på hjernen, belønningssystemet, afhængighed samt specifikke rusmidlers virkning på nervesystemet

Underviser: Speciallæge i Psykiatri Henrik Rindom, Hvidovre Hospital / Stofrådgivningen

Dag 3: Mennesket i forandring herunder motivationsstadier, forandringsprocesser, motiverende faktorer for forandring, belønningssystemet og ambivalens samt handlemuligheder i fht klientens aktuelle vanskeligheder. Grundlæggende samtaleteknikker ved mennesker med dobbeltdiagnose.

Underviser: Psykolog Søren Søberg, Dobbeltdiagnose I/S

Dag 4: Introduktion til en neuropsykologisk forståelsesramme af de problemstillinger, man kan møde i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose. Herunder en præsentation af hjernens opbygning og funktion, samt af tænkningens forskellige områder. Dette vil løbende blive sat i relation til de kognitive vanskeligheder, der typisk ses ved misbrug og psykiatrisk lidelse

Underviser: Psykolog Heine Lund Pedersen, privatpraktiserende neuropsykolog

Dag 5: Denne dag dækker over to emner:

  1. Formiddag: Tværfagligt samarbejde omkring mennesker med dobbeltdiagnose (med særligt fokus på samarbejdet mellem psykiateren og andre faggrupper omkring patienten). Hvordan sikres det optimale samarbejde faggrupper imellem?
  2. Eftermiddag: Medicinsk behandling af trang og abstinenser

Undervisere: Privatpraktiserende psykiater Lars Merinder samt psykolog Søren Søberg Hansen, Dobbeltdiagnose I/S

Dag 6: Introduktion til de forskellige psykiske sygdomme med særligt fokus på samspil mellem psykisk sygdom og forbrug af rusmidler

Undervisere: Psykolog Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S

Alle dage undervises fra 09.00-15.00

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision