Afslutningsdag 2024

Afslutningsdag – Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024

Dato: Torsdag d 28. november 2024. Der undervises fra kl. 9-15.

Efter opdeling på specialiseringsmodulerne samles alle deltagere på Dobbeltdiagnoseuddannelsen igen til en afslutningsdag. Formålet med denne dag er at afvikle en mindre eksamen, hvor deltagerne forventes at præsentere relevante emner og/eller metoder fra uddannelsen og/eller deres specialiseringsmoduler på en poster. 

Selve eksamenen vil være mundtlig og have en varighed af ca. 10 min. per person/gruppe. I dette tidsrum bedes deltagerne præsentere egne posters for underviserne og de andre deltagere samt svare på relevante spørgsmål.

Der vil ikke blive givet karakter ved denne eksamen. Har man deltaget aktivt på uddannelse, forholdt sig til uddannelsens emner på en poster og præsenteret denne for de andre, vil man bestå denne eksamen.   

Der vil løbende på uddannelsen være fokus på afslutningsdagen og dialog herom med underviserne.  

Undervisere: Psykolog Eline Hyldager og psykolog Søren Søberg Hansen, begge fra Dobbeltdiagnose I/S.

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision