Kurser til professionelle, psykologer, læger m.m.

/ UDDANNELSEN ER SPECIALISERET I FORHOLD TIL ARBEJDET
MED MENNESKER MED EN DOBBELTDIAGNOSE OG BASERET
PÅ HØJT KVALIFICERET UNDERVISNING.

Dobbeltdiagnoseuddannelsen