Kognitiv terapi ved mennesker med dobbeltdiagnose – 2024

Kognitiv terapi er en af de få terapiformer, der er videnskabeligt testet og har vist sig at være effektiv i over 400 kliniske forsøg ift. mange forskellige psykiske lidelser, som f.eks. angst, stress, depression samt misbrug.

I modsætning til andre former for psykoterapi er kognitiv terapi mere fokuseret på:

  • Her-og-nu forhold
  • At begrænse den tid, man har behov for at være i terapi
  • At være løsningsorienteret

Når man har psykiske vanskeligheder, søger man i almindelighed at løse disse problemer så effektivt som muligt. Kognitiv terapi stiler mod at styrke denne problemfokuserede tilgang ved at fokusere på de specifikke færdigheder, som man har brug for, for at nedbringe og evt. fjerne de vanskeligheder, man har. Færdighederne omfatter f.eks.:

  1. Identifikation af forvrænget tænkning
  2. Ændring af overbevisninger og antagelser
  3. Ændring af adfærd

“Kognitiv terapi er baseret på det rationale, at den måde, vi som mennesker opfatter situationer på, påvirker hvorledes vi reagerer følelsesmæssigt.”

Et eksempel herpå kan være en person (1) som kigger butiksvinduer: ”Wow! Hvor er det tøj lækkert. Det må jeg ind og prøve” – og oplever følelser af spænding, begejstring og glæde. En anden person (2) vil ved det samme butiksvindue tænke ”Det tøj er flot, men de har sikkert ikke noget i min størrelse. Og jeg har heller ikke råd til det” og føler modløshed og let tristhed.

Situationen kan med andre ord opleves forskelligt. Alt afhængigt af de konkrete tanker person 1 og 2 gør sig, vil de hver især have adgang til forskellige stemninger og følelser. Når mennesker er pressede eller i nød, sker der en forvrængning af tankerne. Kognitiv terapi fokuserer i høj grad på at hjælpe med at opdage og identificere de forvrængede tanker samt vurdere, hvor vidt de er rimelige og realistiske eller ej, og om de hjælper en med at nå de mål, man har sat sig i terapien (og livet). Fokus i kognitiv terapi er således at opdage, forudse og ændre uhensigtsmæssige tanker, og herigennem påvirke adfærd og følelser mhp. at få en mere tilfredsstillende hverdag. En hverdag, hvor man oplever at have større indsigt i sig selv og en højere grad af kontrol i forhold til tanker og følelser.

Formål med kurset

At give deltagerne en introduktion til de kognitive behandlingsmetoder generelt samt en indføring i og kendskab til basale begreber, modeller og teknikker i kognitiv terapi. Ligeledes vil den kognitive misbrugsmodel blive gennemgået, og deltagerne vil få mulighed for at arbejde med teknikker til misbrugsreduktion og tilbagefaldsforebyggelse.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser og vejledning, og der vil være hjemmearbejde mellem dagene samt supervision i brug af teknikker/metoder for at sikre implementering.

Kontakt os for yderligere information vedr. kurset eller Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024

Information om kurset

Underviser:
Psykolog Eline Hyldager,
Dobbeltdiagnose I/S,

elinehyldager@pm.me
2829 8743

Dato: 26. + 27. august og 16. + 17. september 2024

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30

Sted: Kurset afvikles i vores kursuslokale på Skelagervej 1C, 1. sal, 8200 Århus N

Pris: Kr. 7.600,- eller kr. 8.000,- afhængig af nedenstående kriterier:

For deltagere, som er (eller tidligere har været) tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen er prisen kr. 7.600,-.

For deltager, der ikke er og ikke har været tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen, er prisen kr. 8.000,-.

Prisen er inkl. fuld forplejning, alle kursusmaterialer samt kursusbevis.

Deltager antal: Maks. 20 deltagere, i tilfælde af flere tilmeldte, har deltagere tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen 24 førsteret på kurset og herefter tildeles der pladser efter tilmeldingstidspunkt.

Arrangør: Dobbeltdiagnose I/S. Kurset er en del af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024, men udbydes også til andre med interesse i området.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision