Kognitiv terapi – Introduktionskurser

Kognitiv misbrugsbehandling – seks dages kursus

På kurset introduceres den kognitive misbrugsmodel. Den kognitive metode har vundet indpas inden for både psykiatri- og misbrugsområdet og har vist sig at være et brugbart arbejdsredskab for behandlere, personale og klienter i behandlingssamarbejdet.

Der vil især blive lagt vægt på den praktiske anvendelse af forskellige metoder i forhold til både rusmidler og psykisk sygdom. Der vil være fokus på dobbeltdiagnoseproblematik.

Følgende områder vil blive gennemgået:

  • Dobbeltdiagnosebegrebet
  • Specifikke problemer ved kognitiv behandling af dobbeltdiagnoseklienter
  • Motivation og forandring (motivationel interviewing)
  • Neuropsykologiske problemer
  • Kognitiv misbrugsmodel – caseformulering
  • Mestringsfærdigheder, tilbagefaldsforebyggelse
  • “På vej til et Bedre Liv” kursus for dobbeltdiagnoseklienter

Formål

At give ansatte inden for området egnede redskaber, som kan anvendes i behandlingssamarbejdet med rusmiddelbrugende klienter, der ofte kan være svære at rumme for medarbejdergruppen.

Målgruppe

Socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, psykologer og læger m.fl. Kurset henvender sig til ansatte i døgn- og ambulant regi samt socialpsykiatriske institutioner. Det er ikke en betingelse at have kendskab til “Den Kognitive Model”, da kognitive grundprincipper vil blive præsenteret på kurset.

Kontakt os for yderligere information

Information om kurset

Underviser:

Psykolog Eline Hyldager 
Dobbeltdiagnose I/S
elinehyldager@pm.me
2829 8743

Tidspunkt:
Kurset afholdes i to-dages moduler fra kl. 9.00 – 15.00. Kommende kurser afvikles som følger:

20. + 21. januar, 25. + 26. februar,
16. + 17. marts 2020

7. + 8. september, 26. + 27. oktober,
23. + 24. november 2020

Pris:
Prisen for kurset er i alt kr. 8.900,- for ansatte i Region Midt og kr. 9.100,- for alle andre. Prisen er inkl. fuld forplejning.

Sted:
Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling,
Olof Palmes Allé 26,
8200 Århus N.

Lokale oplyses ved ankomst.

Kontakt/spørgsmål vedr. tilmelding:
Kursussekretær Sally Nyman Gersfelt
sally.nyman.gersfelt@stab.rm.dk
7841 0930

Deltager antal:
Maks. 18

/ UDDANNELSEN ER SPECIALISERET I FORHOLD TIL ARBEJDET
MED MENNESKER MED EN DOBBELTDIAGNOSE OG BASERET
PÅ HØJT KVALIFICERET UNDERVISNING.

Dobbeltdiagnose