Introduktion til kognitiv terapi – 2024

Kognitiv terapi – Introduktionskursus à fire dages varighed

Kurset afvikles i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling, Region Midt

Kognitive behandlingsformer er vidensbaserede metoder, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til bearbejdning af emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Metoderne er velegnede i behandlingen af såvel lettere som sværere psykiske lidelser og har i de seneste ca. 40 år været under konstant udvikling, specielt i USA og England, men også i Danmark. De er i høj grad anvendelige i miljøterapi, i kontaktpersonrelationen og kan kombineres med andre terapiretninger.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser og vejledning samt hjemmearbejde mellem de to moduler. 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til de kognitive behandlingsmetoder generelt samt en indføring i og kendskab til begreber, modeller og teknikker i kognitiv terapi.

Indhold

Kurset er bygget op om 4 adskilte dage med følgende indhold:

Dag 1+2: Kognitive behandlingsformer – grundmodel og metode. Analyse af problemsituationer. Sokratisk udfordring af tanker. Demonstration og øvelse.

Dag 3+4: Depressions- og angstbehandling. Demonstration og øvelse.

Målgruppe

Tværfagligt personale, som ønsker en introduktion til de kognitive behandlingsformer. Det er en fordel, hvis deltagerne har direkte patientkontakt, og at de har mulighed for at træne metoderne på egen arbejdsplads mellem kursusdagene. Dette er dog ikke et ‘must’.

Undervisere:

Psykolog Else Kristensen Brunbjerg
eb@elsebrunbjerg.dk
4140 6066

Psykolog Eline Hyldager 
Dobbeltdiagnose I/S
elinehyldager@pm.me
2829 8743

Tidspunkt: 2. april, 3. maj, 22. maj & 19. juni 2024

Pris: Prisen for kurset er i alt kr. 6.700,- for ansatte i Region Midt og kr. 6.900,- for alle andre. Prisen er inkl. fuld forplejning.

Tilmelding: Tilmelding til kurset kan ske her: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1648

Tilmeldingsfrist: 12. marts 2024

Sted: Kurset afvikles ved Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Olof Palmes Allé 26, 8200 Århus N. Lokale oplyses ved ankomst.

Kontakt/spørgsmål vedr. tilmelding: Kursussekretær Sally Nyman Gersfelt, sally.nyman.gersfelt@stab.rm.dk, 7841 0930

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision