Kognitiv misbrugsbehandling – Introduktionskurser

Kognitiv terapi – Introduktionskursus à fire dages varighed (to moduler à to dage)

Kognitive behandlingsformer er vidensbaserede metoder, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til bearbejdning af emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Metoderne er velegnede i behandlingen af såvel lettere som sværere psykiske lidelser og har i de seneste ca. 40 år været under konstant udvikling, specielt i USA og England, men også i Danmark. De er i høj grad anvendelige i miljøterapi, i kontaktpersonrelationen og kan kombineres med andre terapiretninger.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser og vejledning samt hjemmearbejde mellem de to moduler. 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til de kognitive behandlingsmetoder generelt samt en indføring i og kendskab til begreber, modeller og teknikker i kognitiv terapi.

Indhold

Kurset er bygget op om to moduler med følgende indhold:

Modul 1: Kognitive behandlingsformer – grundmodel og metode. Analyse af problemsituationer. Sokratisk udfordring af tanker. Demonstration og øvelse.

Modul 2: Depressions- og angstbehandling. Demonstration og øvelse.

Målgruppe

Tværfagligt personale, som ønsker en introduktion til de kognitive behandlingsformer. Det er en fordel, hvis deltagerne har direkte patientkontakt, og at de har mulighed for at træne metoderne på egen arbejdsplads mellem kursusdagene. Dette er dog ikke et ‘must’.

Information om kurset

Kursusansvarlig og primær
underviser:
Cand.psych., specialist i psykopatologi
Eline Hyldager, Dobbeltdiagnose I/S

elinehyldager@pm.me
2829 8743

Dato:
24. + 25. september
samt 22. + 23. oktober 2020

Sted:
Kurset afvikles i vores kursuslokale på adressen:

Center for Kompetenceudvikling,
Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N

Pris:
Prisen er 5.700,- kr. for ansatte
i Region Midt og 5.800,- for andre.

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Tilmelding på kurset kan ske her
indtil d. 31. august 2020.

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision