Behandling af kognitive vanskeligheder – 2024

Specialiseringskursus: Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv

Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Traditionelt har neuropsykologisk viden været anvendt i forståelsen og i genoptræningen af vanskeligheder efter hjerneskade. I de senere år er den neuropsykologiske forståelsesramme blevet udbredt til andre kontekster, og neuropædagogiske metoder har fundet anvendelse også udenfor neurorehabiliteringen. Således er der kommet et forskningsmæssigt fokus på bedring af den kognitive funktion både i psykiatrien og i rusmiddelbehandlingen.

For mennesker med dobbeltdiagnose gælder det, at både psykiske lidelse og misbrug af rusmidler påvirker hjernens funktion, hvorfor svækkelsen af den kognitive funktion ofte er stor. De kognitive funktioner omhandler borgerens tænkning og evne til at fastholde opmærksomheden til at huske samt til at problemløse i hverdagen. Herudover kan der være problemer med forståelse af sociale signaler og ringe indsigt i egen situation. Disse kognitive vanskeligheder kan udgøre uerkendte barrierer i relation til forebyggelse af tilbagefald, opretholdelse af relationer og arbejdsfastholdelse.

Formålet med kurset

Forskningsmæssigt set er brug af neuropædagogiske metoder med dobbeltdiagnose endnu i sin begyndelse. Kursets formål er at opkvalificere deltagernes kontakt med og behandling af brugere med komplekse problemstillinger via en neuropsykologisk forståelsesramme og ved hjælp af neuropædagogiske metoder.

Indholdsbeskrivelse

Undervisningen på kurset vil indeholde en kortere brush-up på hjerne og kognitive vanskeligheder i relation til især alkohol og cannabis. Kurset har særligt fokus på, hvorledes disse kognitive vanskeligheder kommer til udtryk i borgerens hverdag samt på, hvordan borgerens kognitive problemstillinger kan observeres og vurderes af deltagerne. Herudover gives konkrete forslag til behandlingsstrategier, ligesom der vil indgå casearbejde.

Kontakt os for yderligere information vedr. kurset eller Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024

Information om kurset

Underviser:

Psykolog Heine Lund Pedersen,
specialist i neuropsykologi, privatpraktiserende psykolog,

heinelund@pedersen.mail.dk
2494 6364

Dato: 8. + 9. oktober og 30. + 31. oktober 2024

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30.

Sted: Kurset afvikles i vores kursuslokale på adressen Dobbeltdiagnose I/S,
Skelagervej 1C, 1. sal, 8200 Århus N

Pris: Kr. 7.600,- eller kr. 8.000,- afhængig af nedenstående kriterier:

For deltagere, som er (eller tidligere har været) tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen er prisen kr. 7.600,-.

For deltager, der ikke er og ikke har været tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen, er prisen kr. 8.000,-.

Prisen er inkl. fuld forplejning, alle kursusmaterialer samt kursusbevis.

Tilmelding: Skal foregå online her på siden. Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, dvs. at tilmelding kan ske så længe, der er pladser. Tilmelding er bindende.

Deltager antal: Maks. 20 deltagere, i tilfælde af flere tilmeldte, har deltagere tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024 førsteret på kurset og herefter tildeles der pladser efter tilmeldingstidspunkt.

Arrangør: Dobbeltdiagnose I/S. Kurset er en del af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2024, men udbydes også til andre med interesse i området.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision