Behandling af kognitive vanskeligheder 2020

Specialiseringskursus: Behandling af kognitive vanskeligheder ved mennesker med dobbeltdiagnose i et neuropsykologisk perspektiv

ER UNDER AFVIKLING

Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Traditionelt har neuropsykologisk viden været anvendt i forståelsen og i genoptræningen af vanskeligheder efter hjerneskade. I de senere år er den neuropsykologiske forståelsesramme blevet udbredt til andre kontekster, og neuropædagogiske metoder har fundet anvendelse også udenfor neurorehabiliteringen. Således er der kommet et forskningsmæssigt fokus på bedring af den kognitive funktion både i psykiatrien og i rusmiddelbehandlingen.

For mennesker med dobbeltdiagnose gælder det, at både psykiske lidelse og misbrug af rusmidler påvirker hjernens funktion, hvorfor svækkelsen af den kognitive funktion ofte er stor. De kognitive funktioner omhandler borgerens tænkning og evne til at fastholde opmærksomheden til at huske samt til at problemløse i hverdagen. Herudover kan der være problemer med forståelse af sociale signaler og ringe indsigt i egen situation. Disse kognitive vanskeligheder kan udgøre uerkendte barrierer i relation til forebyggelse af tilbagefald, opretholdelse af relationer og arbejdsfastholdelse.

Formålet med kurset

Forskningsmæssigt set er brug af neuropædagogiske metoder med dobbeltdiagnose endnu i sin begyndelse. Kursets formål er at opkvalificere deltagernes kontakt med og behandling af brugere med komplekse problemstillinger via en neuropsykologisk forståelsesramme og ved hjælp af neuropædagogiske metoder.

Indholdsbeskrivelse

Undervisningen på kurset vil indeholde en kortere brush-up på hjerne og kognitive vanskeligheder i relation til især alkohol og cannabis. Kurset har særligt fokus på, hvorledes disse kognitive vanskeligheder kommer til udtryk i borgerens hverdag samt på, hvordan borgerens kognitive problemstillinger kan observeres og vurderes af deltagerne. Herudover gives konkrete forslag til behandlingsstrategier, ligesom der vil indgå casearbejde.

Information om kurset

Kursusansvarlig og primær
underviser:

Psykolog Heine Lund Pedersen,
specialist i neuropsykologi, privatpraktiserende psykolog,

heinelund@pedersen.mail.dk
2494 6364

Dato:
5. + 6. oktober samt 28. + 29. oktober 2020

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision