Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – 2023

Specialiseringskursus: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved mennesker med dobbeltdiagnose

Kurset er afviklet, men udbydes igen i 2023. Kurset kommer på hjemmesiden snarest muligt.

Som mennesker lider vi jævnligt under psykologisk smerte som et antropologisk grundvilkår. I ACT lægges der vægt på at skabe et meningsfuldt liv for den enkelte, og ikke i lidelses – og symptomreduktion, selv om det ofte er en velkommen følge af behandlingen. Der tages derfor udgangspunkt i paradokset om at acceptere det smertelige fuldt ud uden forsøg på at forandre det, før at det faktisk er muligt at skabe en forandring. Det grundlæggende kernespørgsmål i ACT er: Er du villig til fuldt ud at acceptere den smerte, livet bringer for til gengæld at kunne leve et meningsfuldt og vitalt liv i overensstemmelse med dine værdier?

ACT er en nyere evidensbaseret 3. generations adfærdsterapi, som integrerer og balancerer mindfulness- og acceptrocesser med adfærdsstrategier, der tjener til at styrke essentielle personlige værdier. Der arbejdes med at underminere belastende tanker og emotionelle undgåelsesstrategier, for at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Psykologisk fleksibilitet er at være i stand til at være til stede i nuet og til smidigt at justere sin adfærd, således at man bedst muligt kan efterleve de personligt valgte værdier. Dette er hovedformålet med ACT.

“Det antages, at undgåelsesadfærd i mange tilfælde er en af de væsentligste årsager til psykologisk patologi.”

ACT er transdiagnostisk, dvs. metoderne kan overføres til alle klientgrupper med modifikationer. ACT bygger endvidere på en læringsteori, Relational Frame Theory (RFT) og på funktionel kontekstualisme som videnskabsfilosofi.

ACT er en forholdsvis ny terapi, udviklet i USA af bl.a. Steven Hayes, Kirk Strohsahl, Kelly Wilson m.fl. Der forskes mere og mere intensivt i ACT internationalt.

Formål med kurset

At introducere de grundlæggende begreber, processer og metoder i ACT. Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg og øvelser med hovedvægt på oplevelsesorienteret træning. Deltagerne vil tilegne sig grundlæggende forståelse for rationalet i behandlingsformen og træne grundlæggende færdigheder i ACT.

Indholdsbeskrivelse

De seks grundlæggende processer i grundmodellen (hexaflekset) gennemgås; kontakt med nuet, værdier, engageret handling, selv som kontekst, defusion og accept. Metoder og træning i forhold til de enkelte processer. Modellen kan bruges både som klinisk assesment værktøj og som interventionsguide. Der vil være case gennemgang og supervision i forbindelse hermed.

Kontakt os for yderligere information

Information om kurset

Underviser:

Psykolog Jens Wraa Laursen,
Psykologhuset Nyt Fokus
jens@pkf.name
5058 0818

Dato: 15. + 16. maj og 6. + 7. juni 2023

Alle dage undervises fra kl. 09.00-15.00, der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30

Sted: Kurset afvikles i vores kursuslokale på Skelagervej 1, 1. sal, 8200 Århus N

Pris: Kr. 7.500,- eller kr. 7.900,- afhængig af nedenstående kriterier:

For deltagere, som er (eller tidligere har været) tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen er prisen kr. 7.500,-.

For deltager, der ikke er og ikke har været tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen, er prisen kr. 7.900,-.

Prisen er inkl. fuld forplejning, alle kursusmaterialer samt kursusbevis.

Tilmelding: Skal foregå online her på siden. Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser, dvs. at tilmelding kan ske så længe, der er pladser. Tilmelding er bindende.

Deltager antal: Maks. 25 deltagere, i tilfælde af flere tilmeldte har deltagere tilmeldt Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2021/2022 førsteret på kurset og herefter tildeles, der pladser efter tilmeldingstidspunkt.

Arrangør: Dobbeltdiagnose I/S. Kurset er en del af Dobbeltdiagnoseuddannelsen 2021/2022, men udbydes også til andre med interesse i området.

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision